Green Queens Golf

Event – Covid-19-regler

Rekommendationer för våra Green Queens inför event
• Upplever du minsta sjukdomssymptom ber vi dig att stanna hemma
• Om restriktionerna förändras och antalet deltagare måste sänkas är det sist in som tyvärr blir av med sin plats (ev avgift betalas då tillbaka)
• Håll god handhygien under hela eventet, tvätta noga med tvål och rinnande vatten ha gärna med handssprit i bagen
• Undvik att samåka eller åka kommunalt om möjligt till eventet
• Håll alltid 2 meters avstånd
• Dela inte med dig av träningsredskap eller annan utrustning till andra på eventet

Rekommendationer gällande upplägg inför event pågrund av Covid-19. Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken
• Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.
• Säkerställ god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
• Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
• Uppmana alla att resa individuellt till platsen där eventet hålls

Förhållningsregler för att hålla event (kan ändras, håll koll via folkhälsomyndigheten och lokala föreskrifter)
• Max antal deltagare per eventtillfälle är 8 personer, i dessa 8 räknas även ambassadörer och tränare in (gäller ej spontangolf)
• Undvik att hålla stora samlingar innan spontangolf, träningstävling, distance open eller andra event där många kommer att samlas inför spel på bana tex. Mycket information kan skötas i mailkontakt.
• Se till att det kommer finnas utrymme mellan deltagarna och inte finns risk för att trängsel bildas på den plats ni kommer att vara.
• Dela inte träningsredskap eller utrustning med varandra, om ni verkligen behöver se till att de rengörs och spritas emellan
• Det borde finnas möjlighet till rinnande vatten på platsen där eventet ska äga rum
• Att i så stor utsträckning som möjligt hålla alla event utomhus, om det sker inomhus behöver var deltagare ha minst 10kvm per person och vid restaurangbesök max fyra personer per bord.
• Se till att alla är informerade om ovan punkter även ute på plats