Green Queens Golf

Privacy Policy & tävlingsregler

Personinformation som vi samlar in
Tävlingsregler

Genom att delta i vår tävling godkänner du följande tävlingsregler:
Tävlingen anordnas av GQG Sweden Group AB (organisationsnummer 559147-9943)
och är inte sponsrad, stöttad eller administrerad av Facebook eller Instagram, inte heller
knuten till dessa plattformar.
Åldersgräns för tävlingen är 18 år och den tävlande måste vara bosatt i Sverige om inget
annat anges.
Tävlingsbidraget bedöms av Green Queens jury och juryns beslut går inte att överklaga,
vinnaren ansvarar själv för eventuell vinstskatt och vinsten går ej att byta ut mot
kontanter.
Vid tävlingens slut meddelas vanligen vinnaren via våra sociala medier eller e-post, om
inget annat anges.
När du deltar i vår tävling, godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter.
Genom att delta i vår tävling godkänner du också att vi kan använda ditt tävlingsbidrag
eller lägger upp ditt namn på våra sociala medier.
Vi reserverar oss för eventuella fel som inte beror på oss.
Våra tävlingsregler sker enligt svensk lagstiftning.