Green Queens Golf

Rekommenderade klubbar

För oss är det viktigt att arbeta med golfanläggningar som verkligen vill förändra golfen till en jämställd arena som passar både kvinnor och män. Här hittar ni golfanläggningar som vi varmt kan rekommendera då de valt att aktivt satsa på unga golfande kvinnor och delar vår positiva värdegrund om människors lika värde.