Green Queens Golf

Green Queens Golf

Women´s Golf Society


Välkommen till Sveriges största klubb för golfande kvinnor.

Vi på Green Queens Golf hjälper alla Sveriges golfintresserade kvinnor att hitta andra underbara kvinnor att umgås och spela tillsammans med. Vi gör det genom att skapa en gemenskap och en rad olika sociala aktiviteter både inom golfen och utanför golfen då vi vill att alla kvinnor som ansluter sig till oss ska erbjudas ett sammanhang som sträcker sig bortom golf. Tillsammans skapar vi ett positivt och genuint nätverk av golfintresserade kvinnor.


Certifiering av golfanläggningar

Vi satsar aktivt för att främja den kvinnliga golfen och öka antalet kvinnliga golfare. Tillsammans med utvalda golfanläggningar både i Sverige och utomlands skapar vi rätt förutsättningar för att kvinnor skall känna sig hemma på banan. De anläggningar som ansluter sig till oss får en Green Queens Certifiering som visar att de aktivt stödjer satsningen på golfande kvinnor och att de följer Green Queens värderingar att alltid lyfta varandra och att alla människor har lika värde.

Hälsa för ett hållbart liv

Vi har ett starkt hälsofrämjande tänk och tycker det är viktigt att lyfta fram alla de positiva hälsoeffekter som golfen har. Genom att golfen bjuder på motion, friskluft, god mat och trevligt socialt umgänge uppfyller den nästan alla parametrar som är viktiga för ett hållbart och hälsosamt liv.

Kvinnor som befinner sig mitt i småbarnstiden och/eller karriären är en grupp som tenderar att ligga i riskzonen för både fysisk och psykisk ohälsa. Därför satsar vi extra mycket på att förändra gamla normer för att stärka kvinnor att våga ta en paus från vardagen för att släppa alla tankar på stress och olika måsten. Vi måste alla hjälpas åt att ta hand om varandra <3

Nätverkande och Business Club

Golf är en unik sport genom dess stora sociala fördelar där både kvinnor och män på ett effektivt sätt kan nätverka med varandra i en avslappnad och härlig miljö. Därför har vi ett nära samarbetar med WDG (WeDoGolf) som är specialister på att knyta samman nöjet med golfen och nyttan med att skapa kontaktnätverk för företagare och entreprenörer. Tillsammans erbjuder vi en BusinessClub där alla våra business eller karriärs intresserade kvinnor kan nätverka för att skapa bättre förutsättningar för sitt företag eller sin utveckling.

Press